Upratovanie brehov

Čo upratujeme? Na jar 2018 sme mali deviaty ročník čistenia oboch strán brehov Dunaja od naplaveného odpadu. Pripojila sa k nám aj verejnosť a mestské časti Karlova Ves, Petržalka, Staré Mesto.   Čo chceme dosiahnuť? Najmä Karloveská zátoka je už čistejšia od väčších skládok, kde boli chladničky a iný väčší odpad. Pevne veríme, že sa nám podarí udržať tradíciu […]

Scroll to top