Členské a spolupracujúce organizácie

Asociácia Bratislavkých vodáckych klubov OZ (ABVK)

Email: info@abvk.sk Facebook: ABVK 

VK Dunajčík

Tatran

VK Tatran Karlova Ves

ŠKP Kanoistika

ŠKP Vodný Slalom a zjazd

AŠK Inter Bratislava

Dunaj Klub Kamzík Bratislava

KDV Slávia UK BA

Klub Vodných Športov

Klub Vodného Slalomu KV

Veslársky Klub Slávia STU BA

Slovenský Veslársky Klub

Oddiel Vodnej Turistiky Pozemné Stavy Bratislava

Lodenica KKKV

Moravia

KVŠ Moravia

Vodácky Klub Zlaté Piesky

Slávia UK

Klub Rýchlostnej Kanoistiky Bratislava Vinohrady

Zachráňme Malý Dunaj

ŠPORT KLUB MORAVA

Zväzy

Slovenská kanoistika

Klub Slovenských Turistov - Sekcia Vodnej Turistiky

Zväz Vodáctva a Raftingu SR

Slovenský Veslársky Zväz

Ďalšie kluby

Akademický športový klub AŠK Dunaj

TJ Slovkoncert TINA

KVR Starý Dunaj 

TK Filozof  

Iuventa – rafting

Inter Raft

Freestyle kajak klub Bratislava

Scroll to top