Asociácia bratislavských vodáckych klubovLaureáti Ceny primátora Hlavného mesta Bratislavy

Úspechy

0 km
Vyčistených brehov ročne
0 +
Podpisov na petíciách
0 %
Dobrovoľnícky
0 +
Tlačových konferencií
👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook
👀 Nájdené v Karloveskom ramene po opadnutí vysokej vody. Dúfame, že majitel/majitelka je v poriadku a ozve sa. Loď a ostatné veci sú uložené v Klube dunajských vodákov. Kontakty: www.kdv.rt.sk; vojtech.potocny@gmail.com; 0903 174 349 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Dávame do pozornostiV. ročník Grantovej výzvy Dunajského fondu otvorený.Grantová výzva je zameraná výhradne na podporu verejnoprospešných projektov, ktoré na verejne prístupných priestranstvách sledujú jeden alebo viac z nasledovných cieľov, vychádzajúc z Charty Dunajského fondu:- bližší kontakt človeka s riekou (fyzický, vizuálny alebo iný)- bohatší život na rieke a jej okolí (so zachovaním a ochranou prírodných hodnôt, života a zdrojov),- plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke, z brehu na breh alebo z vody na breh (vrátane pohybu živočíchov žijúcich v prostredí rieky)- spojenie s ďalšími štátmi/sídelnými celkami na rieke.Zároveň musia projektové zámery reflektovať aj účely využitia daňových asignácií (na základe §50 Zákona o dani z príjmov), nakoľko zdroje prerozdeľované z rámci tejto Grantovej výzvy pochádzajú výhradne z daňových asignácií.Podávanie žiadostí je možné od 18. augusta do 18. septembra 2023.Grantová výzva sa vyhlasuje pre celé územie slovenského toku Dunaja, Malého Dunaja a jeho pravostranného prítoku Klátovského ramena (územie NPR Klátovské rameno).Žiadateľom o grant môže byť právnická osoba neziskového typu so zodpovedajúcim predmetom činnosti, legálne pôsobiaca na území SR.Bližšie informácie k výzve sú zverejnené na: www.cef.sk a www.dunajskyfond.sk.www.cef.sk/download/V-grantova-vyzva-dunajskeho-fondu-2023.pdfwww.dunajskyfond.sk/grantova-vyzva-dunajskeho-fondu-na-rok-2023-v-rocnik ... See MoreSee Less
View on Facebook
"Projekt nezabúda ani na potenciálne požiadavky Asociácie bratislavských vodáckych klubov."ℹ️ OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIADňa 08.08.2023 bolo v rámci projektu „ Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia prehrádzok G1 a H1 – realizácia stavebných úprav – I. Etapa“.ℹ️ Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku č. 155/2023 – 08.08.2023 s lehotou na prekladanie ponúk stanovenou na 25.08.2023 10:00.Viac informácií nájdete na stránke:dunajskemokrade.sk/2023/08/08/oznamenie-o-vyhlaseni-verejneho-obstaravania/Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní dostupná na:www.crz.gov.sk/zmluva/8080278/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Dnes prebehlo prvé plavebné testovanie zrekonśtruovaného vodáckeho sklzu na VD Čunovo. Po osadení infotabúľ a zfukčnení semaforu by sklz mohol začať fungovať v provizórnom režime: plné zfunčnenie je plánované až po osadení hrablíc a hydraulickej roky na odstraňovanie naplavenín pri vjazde do sklzu - veríme, že v budúcom roku. ... See MoreSee Less
View on Facebook
🌊😎 ... See MoreSee Less
View on Facebook
🖤 Navzdy nas opustil Andrej Kovarik, uzasny sprievodca (nielen) dunajskou prirodou, kamarat a skvely odbornik v oblasti ochrany prirody, s ktorym sme roky spolupracovali. Okrem ineho bol spolutvorcom koncepcie Bratislavskeho dunajskeho parku bdp.sk Cest jeho pamiatke!Andrej Kovarik bol náš skvelý kolega a splnomocnenec mesta pre zeleň a životné prostredie. Stál pri vybudovaní sekcie životného prostredia na magistráte, zasadil sa za zmeny spravovania lesov v Bratislave, nastavil novú normu ochrany životného prostredia v meste. Veľký človek, ktorý miloval prírodu. Je mi nesmierne ľúto, že nás navždy opustil. Česť jeho pamiatke. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Scroll to top