Asociácia bratislavských vodáckych klubov

Úspechy

0 %
Dobrovoľnícky
0 km
Vyčistených brehov ročne
0 +
Podpisov na petíciách
0 +
Tlačových konferencií

Aktuálne

["error","The access token could not be decrypted"]
7 months ago
PETÍCIA ZA VODU PRE ŽIVOT VNÚTROZEMSKEJ DELTY DUNAJA

Vážený pán minister životného prostredia, my, nižšie podpísaní občania, sa prostredníctvom tejto petície na Vás obraciame so žiadosťou o zabezpečenie zmeny dočasného ... See more

7 months ago
Usmernenie hlavného hygienika SR k aktuálnej situácii | Slovenská Kanoistika

!

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

7 months ago
Od dnes činnosť klubov otvorená! | Slovenská Kanoistika

Dobrá správa! V texte dolu je detailne uvedené, za akých podmienok je činnosť možná.

Zároveň pripomíname, že Hasičský a záchranný zbor vydal kvôli extrémnemu suchu zákaz ... See more

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal včera vo večerných hodinách z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky ... See more

Scroll to top