Bratislavské Vodácke Noviny 2020

Druhé vydanie Bratislavských Vodáckych Novín zhŕňa to najpodstatnejšie zo života vodákov v hlavnom meste. Obsah: Príhovor predsedu Upratovanie bratislavských brehov Zanášanie Karloveskej zátoky Pracovný splav z primátorom Nebezpečné piliere mosta D4R7 Pripomienkovanie návrhu opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti na vodnej ceste Dunaj Verejné prístavy – pontóny a motorové člny v Bratislave Bezpečné prekonávanie VD Čunovo pre […]

Bratislavské vodácke noviny

Prvé vydanie štvrťročníka “Bratislavské vodácke noviny” zhŕňa to najpodstatnejšie zo života vodákov v hlavnom meste. Obsah: Príhovor predsedu Valné zhromaždenie Nové memorandum medzi Hl mestom Bratislava a ABVK Lido Lagúna Zanášanie Karloveskej zátoky Nebezpečné piliere mosta D4R7 Otvorenie obecnej lodenice v Karlovej Vsi Bezpečné prekonávanie VD Čunovo pre turistickú plavbu Bratislavský Dunajský park Splav s […]

Lido lagúna / Nové Lido

Čo je Lido? Ide o priestor na Petržalskom brehu Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo. Okrem hrádze, ktorú s radosťou využívajú bežci, korčuliari a cyklisti je tu niekoľko lodeníc a pekná príroda. Okrem športovcov a ochranárov majú o toto územie záujem aj developery. Do centra mesta je to na skok rovnako ako na diaľnicu […]

Upratovanie brehov

Čo upratujeme? Na jar 2018 sme mali deviaty ročník čistenia oboch strán brehov Dunaja od naplaveného odpadu. Pripojila sa k nám aj verejnosť a mestské časti Karlova Ves, Petržalka, Staré Mesto.   Čo chceme dosiahnuť? Najmä Karloveská zátoka je už čistejšia od väčších skládok, kde boli chladničky a iný väčší odpad. Pevne veríme, že sa nám podarí udržať tradíciu […]

Obchvat D4/R7

Stavba bude pokračovať bez zapracovania pripomienok. Z rozhodnutia ministerstva vyberáme to najdôležitejšie: „Konštatujem, že neboli preukázané žiadne dôkazy o javoch, ktoré by predstavovali údajné “život ohrozujúce” príznaky pre malé plavidlá alebo telesá tak, ako sa o tom zmieňuje ABVK vo svojom rozklade,“ O problémoch, ktoré pri stavbe vidíme viac tu: Facebook ABVK Aké pripomienky? Stavba D4R7 […]

Scroll to top