Asociácia bratislavských vodáckych klubov OZ (ABVK)

Bratislava -“Krásavica na Dunaji”- je mestom na vode, ale nedostatočne využíva tento potenciál a chýba jej ucelená koncepcia využívania a rozvoja brehov Dunaja a iných vodných plôch a tokov v meste*. Bratislavské športové lodenice a vodáci poskytujú logické prepojenie medzi mestom a Dunajom, ABVK je zastrešujúcou organizáciou viac ako 20 vodáckych klubov v Bratislave s členskou základňou viac ako 2000.

 *Poznámka: Takúto koncepciu schválili napríklad v Prahe, predchádzal tomu niekoľkoročný výskum, mapovanie a diskusie s odborníkmi aj občanmi. Koncepcia slúži ako manuál pre mesto (magistrát) a dotknuté mestské časti, stavebné úrady, projektantov, investorov, majiteľov a užívateľov budov a verejných priestorov na pražských brehoch.

Obsah činnosti

Popularizácia a sprístupnenie lodeníc, vodáckeho a veslárskeho športu medzi bratislavčanmi, ochrana záujmov vodáckych a veslárskych klubov v Bratislave. Spolupráca lodeníc s orgánmi mesta a mestských častí, VÚC ako i s rôznymi záujmovými skupinami a organizáciami pri riešení otázok športu a oddychu pre Bratislavčanov, iniciácia a posudzovanie rozvojových plánov a územného plánu mesta pre oblasti v okolí Dunaja. Partner Mesta, mestských častí a VÚC, a záujmových skupín pre vypracovanie koncepcie využívania a rozvoja brehov Dunaja a iných vodných plôch a tokov v meste a jeho okolí, ako manuálu pre mesto a dotknuté mestské časti, stavebné úrady, projektantov, investorov, majiteľov a užívateľov budov a verejných priestorov na bratislavských brehoch.

Na čom pracujeme a čo sme dosiahli

Od svojho vzniku v roku 2015 sa ABVK. resp. jej členovia, podieľali na rozpracovaní niekoľkých tém týkajúcich sa koncepčného využitia bratislavských brehov:

obnovenie prírodnej dunajskej mestskej pláže Lido (spoluriešitelia vypracovanej štúdie)

 • realizácia Urban walk v okolí Karloveskej zátoky, ako podklad pre vypracovanie ÚP zóny
 • realizácia závodiska pre kanoistiku a veslovanie na zemníku v Jarovciach (naši členovia vypracovali projektovú dokumentáciu ako podklad k ÚR)
 • vypracovanie projektu Bratislavského Dunajského parku – revitalizácia pôvodných ramien  (naši členovia boli riešiteľmi projektu v multidisciplinárnom tíme expertov)

Okrem toho každoročne v spolupráci s Hl mestom Bratislava, dotknutými mestskými časťami ako aj rôznymi občianskymi združeniami a korporátnymi sponzormi organizujeme tradičné Upratovanie bratislavských brehov v úseku Dunaja medzi Devínom a Čuňovom (tento rok to bude 13. apríla).

 

Venujeme sa aj ďalším témam týkajúcich sa Dunaja: pripomienkovanie stavebného konania k mostu D4R7, kde sme pripomienkovali životy ohrozujúce riešenie pilierov mosta.

 

 • Zorganizovali sme tri úspešné petície ktoré podporilo viac ako 10,000 ľudí:
 • Za obnovenie dunajskej mestskej pláže Lido
 • Proti výstavbe vodných diel na starom toku Dunaja pod haťou Čuňovo
 • Proti nebezpečným pilierom na D4R7

Právna forma a členstvo

Občianske združenie členom ktorého môžu byť organizácie (vodácke a veslárske kluby a zväzy), ale aj jednotlivci.

Členovia predsedníctva

Na valnom zhromaždení dňa 16. marca 2021, boli na ďalšie funkčné obdobie zvolení títo členovia predsedníctva ABVK:

 • Zoja Droppová
 • Juraj Fecanin
 • Lucia Hollá
 • Filip Konrád
 • Marek Kusenda
 • Tomáš Lukačovič
 • Jakub Lüley
 • Ondrej Michalík
 • Martin Mišík
 • Vlado Mišík
 • Jožo Páleš
 • Tomáš Ščepka
 • Jano Žiška
Scroll to top