Asociácia bratislavských vodáckych klubov OZ (ABVK)

Bratislava -“Krásavica na Dunaji”- je mestom na vode, ale nedostatočne využíva tento potenciál a chýba jej ucelená koncepcia využívania a rozvoja brehov Dunaja a iných vodných plôch a tokov v meste*. Bratislavské športové lodenice a vodáci poskytujú logické prepojenie medzi mestom a Dunajom, ABVK je zastrešujúcou organizáciou viac ako 20 vodáckych klubov v Bratislave s členskou základňou viac ako 2000.

 *Poznámka: Takúto koncepciu schválili napríklad v Prahe, predchádzal tomu niekoľkoročný výskum, mapovanie a diskusie s odborníkmi aj občanmi. Koncepcia slúži ako manuál pre mesto (magistrát) a dotknuté mestské časti, stavebné úrady, projektantov, investorov, majiteľov a užívateľov budov a verejných priestorov na pražských brehoch.

Obsah činnosti

Popularizácia a sprístupnenie lodeníc, vodáckeho a veslárskeho športu medzi bratislavčanmi, ochrana záujmov vodáckych a veslárskych klubov v Bratislave. Spolupráca lodeníc s orgánmi mesta a mestských častí, VÚC ako i s rôznymi záujmovými skupinami a organizáciami pri riešení otázok športu a oddychu pre Bratislavčanov, iniciácia a posudzovanie rozvojových plánov a územného plánu mesta pre oblasti v okolí Dunaja. Partner Mesta, mestských častí a VÚC, a záujmových skupín pre vypracovanie koncepcie využívania a rozvoja brehov Dunaja a iných vodných plôch a tokov v meste a jeho okolí, ako manuálu pre mesto a dotknuté mestské časti, stavebné úrady, projektantov, investorov, majiteľov a užívateľov budov a verejných priestorov na bratislavských brehoch.

Na čom pracujeme a čo sme dosiahli

Od svojho vzniku v roku 2015 sa ABVK. resp. jej členovia, podieľali na rozpracovaní niekoľkých tém týkajúcich sa koncepčného využitia bratislavských brehov:

obnovenie prírodnej dunajskej mestskej pláže Lido (spoluriešitelia vypracovanej štúdie)

 • Podpora projektu Bratislavského Dunajského parku – revitalizácia pôvodných ramien  (naši členovia boli riešiteľmi projektu v multidisciplinárnom tíme expertov) 
 • Každoročne v spolupráci s Hl mestom Bratislava, dotknutými mestskými časťami ako aj rôznymi občianskymi združeniami a korporátnymi sponzormi organizujeme tradičné Upratovanie bratislavských brehov v úseku Dunaja medzi Devínom a Čunovom
 • Venujeme sa aj ďalším témam týkajúcich sa Dunaja: pripomienkovanie stavebného konania k mostu D4R7, kde sme pripomienkovali životy ohrozujúce riešenie pilierov mosta. 
 • Zorganizovali sme úspešné petície ktoré podporilo viac ako 10,000 ľudí: o.i. aj  Petíciu Za obnovenie dunajskej mestskej pláže Lido a Petíciu Proti výstavbe vodných diel na starom toku Dunaja pod haťou Čunovo.
 • Zmapovanie nánosov v spodnej časti Karloveského ramena v spolupráci s SVP šp a hľadanie zdrojov na ich odstránenie.
 • Aktívna spolupráca s ŠOP pri definovaní režimu vodáckych aktivít v NP Podunajsko.
 • Spolupráca na tvorbe zlepšovaní vodáckej infraštruktúry v rámci Bratislavského kraja v spolupráci s BSK.
 • Príprava štúdie vodáckych nástupných miest a táborísk na rieke Morava a Dunaj v spolupráci s BAUM.
 • Príprava projektovej dokumentácie na prenášku z Dunaja do Malého Dunaja financovanú z grantu Dunajského Fondu.
 • Obnovenie vodáckeho sklzu v Čunove v spolupráci s VV šp
 • Za rozvoj a popularizáciu vodáckych športov medzi Bratislavčankami a Bratislavčanmi a za aktivity s cieľom ochrany a rozvoja brehov Dunaja získala ABVK Cenu primátora Hlavného mesta Bratislavy za rok 2022. V dôvodovej správe sa o.i. uvádza:  „Vzniklo združenie, ktorému sa darí významne ovplyvňovať bratislavské vodácke aj verejné prostredie na Dunaji a v jeho okolí. Najnovším príkladom je podstatná miera spolupráce pri príprave štúdie Bratislavského dunajského parku.
 • Právna forma a členstvo

  Občianske združenie členom ktorého môžu byť organizácie (vodácke a veslárske kluby a zväzy), ale aj jednotlivci.

  Členovia predsedníctva

  Na valnom zhromaždení dňa 16. marca 2023, boli na ďalšie funkčné obdobie zvolení títo členovia predsedníctva ABVK:

  Zoja Droppová, Juro Fecanin, Oto Gažovič, Luciša Holá, Filip Konrád, Tomáš Lukačovič, Jakub Luley, Ondro Michalik, Maťo Mišík, Vlado Mišík, Jožo Páleš, Laco Petruš, Katka Schlosserová, Tomáš Ščepka, Peter Žilík

Scroll to top