Obchvat D4/R7

Stavba bude pokračovať bez zapracovania pripomienok.
Z rozhodnutia ministerstva vyberáme to najdôležitejšie: „Konštatujem, že neboli preukázané žiadne dôkazy o javoch, ktoré by predstavovali údajné “život ohrozujúce” príznaky pre malé plavidlá alebo telesá tak, ako sa o tom zmieňuje ABVK vo svojom rozklade,“
O problémoch, ktoré pri stavbe vidíme viac tu: Facebook ABVK

Aké pripomienky?

Stavba D4R7 vytvára z pohľadu vodákov aj ochranárov niekoľko problémov.
Vodáci majú výhrady najmä k mostu na Dunajom, ktorý pokladáme za nebezpečný.
Ochranári si na stavenisku všimli mŕtve ryby, sporne ťažený štrk, zavážanie jám odpadom a ďalšie nezrovnalosti.

Čo chceme dosiahnuť?

Chceli by sme, aby výstavba prebiehala štandardne, teda podľa pôvodne schváleného stavebného povolenia včítane dosahu na životné prostredie.

Aby sme minimalizovali negatívne dopady výstavby chceme aj naďalej situáciu monitorovať a informovať verejnosť.

Zároveň budeme navrhovať kompenzačné opatrenia, ktoré stav skorigujú.

Poďte sa zapojiť!

S akoukoľvek otázkou, či návrhom nás môžete kontaktovať na facebooku, alebo info@abvk.sk.

  • Obrázok je ilustračný, nezachováva presné pomery strán. Má len graficky znázorniť situáciu, kedy môže byť kajakár vtlačený a utopený v stĺporadí piliera. 
Scroll to top