Upratovanie brehov

Čo upratujeme?

Na jar 2018 sme mali deviaty ročník čistenia oboch strán brehov Dunaja od naplaveného odpadu. 
Pripojila sa k nám aj verejnosť a mestské časti Karlova Ves, Petržalka, Staré Mesto.  

Čo chceme dosiahnuť?

Najmä Karloveská zátoka je už čistejšia od väčších skládok, kde boli chladničky a iný väčší odpad.

Pevne veríme, že sa nám podarí udržať tradíciu čistenia prírody a postupne odstránime odpad na celom bratislavskom toku Dunaja.

Poďte sa zapojiť!

Na jar sa môžete do upratovania tiež zapojiť. Priebežne budeme informácie o Lide dopĺňať na našom facebooku.

Scroll to top