Bratislavské Vodácke Noviny 2020

Druhé vydanie Bratislavských Vodáckych Novín zhŕňa to najpodstatnejšie zo života vodákov v hlavnom meste. Obsah: Príhovor predsedu Upratovanie bratislavských brehov Zanášanie Karloveskej zátoky Pracovný splav z primátorom Nebezpečné piliere mosta D4R7 Pripomienkovanie návrhu opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti na vodnej ceste Dunaj Verejné prístavy – pontóny a motorové člny v Bratislave Bezpečné prekonávanie VD Čunovo pre […]

Bratislavské vodácke noviny

Prvé vydanie štvrťročníka “Bratislavské vodácke noviny” zhŕňa to najpodstatnejšie zo života vodákov v hlavnom meste. Obsah: Príhovor predsedu Valné zhromaždenie Nové memorandum medzi Hl mestom Bratislava a ABVK Lido Lagúna Zanášanie Karloveskej zátoky Nebezpečné piliere mosta D4R7 Otvorenie obecnej lodenice v Karlovej Vsi Bezpečné prekonávanie VD Čunovo pre turistickú plavbu Bratislavský Dunajský park Splav s […]

Obchvat D4/R7

Stavba bude pokračovať bez zapracovania pripomienok. Z rozhodnutia ministerstva vyberáme to najdôležitejšie: „Konštatujem, že neboli preukázané žiadne dôkazy o javoch, ktoré by predstavovali údajné “život ohrozujúce” príznaky pre malé plavidlá alebo telesá tak, ako sa o tom zmieňuje ABVK vo svojom rozklade,“ O problémoch, ktoré pri stavbe vidíme viac tu: Facebook ABVK Aké pripomienky? Stavba D4R7 […]

Scroll to top