Bratislavské Vodácke Noviny 2020

Druhé vydanie Bratislavských Vodáckych Novín zhŕňa to najpodstatnejšie zo života vodákov v hlavnom meste. Obsah: Príhovor predsedu Upratovanie bratislavských brehov Zanášanie Karloveskej zátoky Pracovný splav z primátorom Nebezpečné piliere mosta D4R7 Pripomienkovanie návrhu opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti na vodnej ceste Dunaj Verejné prístavy – pontóny a motorové člny v Bratislave Bezpečné prekonávanie VD Čunovo pre […]

Bratislavské vodácke noviny

Prvé vydanie štvrťročníka “Bratislavské vodácke noviny” zhŕňa to najpodstatnejšie zo života vodákov v hlavnom meste. Obsah: Príhovor predsedu Valné zhromaždenie Nové memorandum medzi Hl mestom Bratislava a ABVK Lido Lagúna Zanášanie Karloveskej zátoky Nebezpečné piliere mosta D4R7 Otvorenie obecnej lodenice v Karlovej Vsi Bezpečné prekonávanie VD Čunovo pre turistickú plavbu Bratislavský Dunajský park Splav s […]

Upratovanie brehov

Čo upratujeme? Na jar 2018 sme mali deviaty ročník čistenia oboch strán brehov Dunaja od naplaveného odpadu. Pripojila sa k nám aj verejnosť a mestské časti Karlova Ves, Petržalka, Staré Mesto.   Čo chceme dosiahnuť? Najmä Karloveská zátoka je už čistejšia od väčších skládok, kde boli chladničky a iný väčší odpad. Pevne veríme, že sa nám podarí udržať tradíciu […]

Scroll to top