Bratislavské vodácke noviny

Prvé vydanie štvrťročníka “Bratislavské vodácke noviny” zhŕňa to najpodstatnejšie zo života vodákov v hlavnom meste. Obsah: Príhovor predsedu Valné zhromaždenie Nové memorandum medzi Hl mestom Bratislava a ABVK Lido Lagúna Zanášanie Karloveskej zátoky Nebezpečné piliere mosta D4R7 Otvorenie obecnej lodenice v Karlovej Vsi Bezpečné prekonávanie VD Čunovo pre turistickú plavbu Bratislavský Dunajský park Splav s […]

Lido lagúna / Nové Lido

Čo je Lido? Ide o priestor na Petržalskom brehu Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo. Okrem hrádze, ktorú s radosťou využívajú bežci, korčuliari a cyklisti je tu niekoľko lodeníc a pekná príroda. Okrem športovcov a ochranárov majú o toto územie záujem aj developery. Do centra mesta je to na skok rovnako ako na diaľnicu […]

Scroll to top